streda 20. augusta 2014

Dovoľte si dúdlovať, je to prospešné!

Správne sa to píše doodlovať - a ak neviete o čom je reč tak vedzte, že to nemá nič s gúglovaním ani jódlovaním. Som však presvedčená, že ste to už x-krát v živote robili... 

Slovom doodling sa donedávna označovalo mimovoľné čmáranie počas inej "hlavnej" činnosti – napríklad pri telefonovaní, pri nudnej prednáške alebo porade. Veď kto z vás si v škole nekreslil na okraj zošitov či nedokresľoval v učebniciach fotografiám vážnych dejateľov fúzy, okuliare a iné roztopašné detaily?
Zaujímavé je, že  mnohí, čo si len tak mimochodom kreslia pri telefonovaní alebo z dlhej chvíle na porade načarbú karikatúru šéfa tvrdia o sebe, že kresliť nevedia. Patríte medzi nich? A keď tak konáte, cítite sa previnilo ako školák, čo sa obáva odhalenia a odsúdenia za túto nezodpovednú kratochvíľu?
Je načase zmeniť takéto obavy – nadišiel čas, kedy sa doodlovanie podporuje, považuje za prednosť, ba dokonca sa stalo hitom. Možno vás onedlho z firmy pošlú aj na seminár doodlingu.
Mimovoľné kreslenie bolo pred časom podrobené akademickému výskumu na Univerzite v anglickom Plymonthe aby sa zistilo, či brzdí pozornosť.  Psychológovia ale prišli na to, že čmáranie pri počúvaní prednášky nie je rozptyľujúce, ale naopak – pomáha prepájaniu mozgových hemisfér, sústredenejšiemu sledovaniu hovoreného slova a jeho lepšiemu porozumeniu a zapamätaniu.
Ba čo viac – na západe už prepukla doslova DOODLE REVOLÚCIA!  Jej propagátorkou je Sunni Brownová, kanadská vizuálna umelkyňa, autorka rovnomennej knižky a populárneho programu, v ktorom učí ľudí „dúdlerskemu“ remeslu manažérov, stratégov, marketiérov, psychológov aj iné profesie. Nie pre záľubu, ale ako užitočný pracovný nástroj pre všetkých, ktorí v rámci prezentácie, či už s fixkou na tabuli alebo do bloku demonštrujú klientovi svoje nápady, na obchodnom rokovaní ozrejmujú riešenia, či predkladajú nové projekty. Úžitok majú obe strany – ten, kto kreslením vysvetľuje svoj zámer, aj prijímateľ, ktorý môže vďaka dobrej kresbe a vysvetľujúcemu textu lepšie pochopiť obsah a zmysel prezentácie.  

Brownová pripomína, že koncentrácia je dnes vzácnou komoditou. Žijeme v dobe vizuálnej presýtenosti, neustále sme atakovaní množstvom obrazov, prevažne fotografií a dnes už aj pohyblivých filmových obrázkov.  Kreslením obrazcov, symbolov a písmen priamo počas výkladu  pozývame našu myseľ, aby sa sústredila  a tvorivo spolupracovala, prichádzala na nové spojenia a súvislosti. Nejde tu o kreslenie ľúbivých vytieňovaných obrazov hodných zarámovania.  Práve naopak – mali by sme sa vzdať vnútorného cenzora, ktorý nás odrádza a kriticky presviedča, že kresliť nevieme. Tento spôsob škicovania, nazývaný prevzatým slovíčkom doodling, síce nie je úplne mimovoľný a nekontrolovaný, aby bol použiteľný v práci, potrebujeme  istý tréning - spoznanie základov, vhodných nástrojov a podobne.  
Ale mne sa vidí na začiatok najdôležitejšia odvaha uveriť, veriť si, že si môžem dovoliť  doodlovať (a čoskoro slovenskí jazykovedci snáď uzákonia aj slovíčko – dúdlovať)...

Pawla Šoltisová